Program profilaktyczno - wychowawczy

Nawigacja

Pedagog szkolny

 •   
   Pani Patrycja Obszańska

   w swoim gabinecie jest dostępna w:
 
 •    PONIEDZIAŁEK:   8.30 – 12.30

   

     WTOREK:                8.00 – 12.00

   

     ŚRODA:                    11.30 – 15.30

   

     CZWARTEK:           9.30 – 14.30

   

     PIĄTEK:                   8.30 – 13.30
 
Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

 
 •  Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś  samotny

 •  Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem

 •  Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w  trudnej sytuacji materialnej

 • Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem

 • Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób

 • Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić

PROGRAM_wychowawczo-profikatyczny.pdf

Zadania pedagoga szkolnego wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 roku:
 
 • Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych

 • Określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb

 • Organizowanie i udzielanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli

 • Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach, w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli

 • Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach.

 • Planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli, w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu

 • Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej

Aktualności

Kontakt

 • Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu
  ul. Gdyńska 26
  72-600 Świnoujście
 • tel/fax 91 321-45-66

Galeria zdjęć