Program profilaktyczno - wychowawczy

Nawigacja

O szkole

Technik hotelarstwa

Technik hotelarstwa

Kształci uczniów w zawodzie technik hotelarz w cyklu 4-letnim. Program nauczania obejmuje przedmioty ogólnokształcące takie jak w liceach oraz przedmioty zawodowe, typowe dla profilu kształcenia, w tym dwa języki obce, język niemiecki i język angielski (w małych grupach językowych). W trakcie cyklu kształcenia zawodowego będą rozwijane:
samodzielność, pracowitość, refleks, podzielność uwagi, poczucie estetyki, kultura osobista, umiejętność poprawnego wysławiania się i prowadzenia rozmowy oraz nawiązywania kontaktów, umiejętność współpracy i współdziałania w zespole, elementy psychologii interesanta, kultura obsługi interesanta, zasady savoir vivre, biegłe posługiwanie się dwoma językami obcymi (znajomość słownictwa zawodowego w tych językach), znajomość strategicznego badania rynku, przewidywania popytu i jakości usług, znajomość informatyki i obsługi komputera oraz nowoczesnych urządzeń elektronicznych stosowanych w hotelarstwie.

W cyklu kształcenia ujęte są praktyki zawodowe, które poszerzają, utrwalają i sprawdzają wiadomości i umiejętności zdobyte w szkole.

Absolwenci technikum mogą być zatrudnieni we wszelkiego rodzaju zakładach hotelarskich, w przedsiębiorstwach żeglugowych, lotniczych, turystycznych, uzdrowiskowych oraz w administracji państwowej zajmującej się usługami hotelarskimi. Szkoła przygotowuje również do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej w hotelarstwie. Technikum przygotowuje absolwentów do podjęcia studiów z zakresu hotelarstwa oraz innych, wybranych przez absolwenta kierunków studiów ze względu na moduł kształcenia ogólnego.


Dla właściwie rozumianego przemysłu turystycznego w kraju i w naszym regionie istotne znaczenie ma nowoczesne kształcenie kadr dla potrzeb turystyki.

Nauka w technikum kończy się egzaminem maturalnym oraz egzaminem z przygotowania zawodowego.

Aktualności

Kontakt

  • Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu
    ul. Gdyńska 26
    72-600 Świnoujście
  • tel/fax 91 321-45-66

Galeria zdjęć