Program profilaktyczno - wychowawczy

Nawigacja

O szkole

Technik żywienia i usług gastronomicznych

         Technik żywienia i usług gastronomicznych

Kształci uczniów w zawodzie: technik żywienia i usług gastronomicznych w cyklu 4-letnim. Program nauczania obejmuje przedmioty ogólnokształcące takie jak w liceach, przedmioty zawodowe typowe dla profilu kształcenia. W trakcie całego cyklu kształcenia zawodowego będą rozwijanie:
samodzielność, pracowitość, refleks, podzielność uwagi, poczucie estetyki, kultura osobista, umiejętność poprawnego wysławiania się i prowadzenia rozmowy oraz nawiązywania kontaktów, umiejętność współpracy i współdziałania w zespole, elementy psychologii konsumenta, umiejętność obsługiwania konsumentów z wykorzystaniem różnych form i technik, zasady savoir vivre, znajomość strategicznego badania rynku, przewidywania popytu i jakości usług, znajomość informatyki i obsługi komputera oraz nowoczesnych urządzeń stosowanych w pracowniach gastronomicznych .
W cyklu kształcenia ujęte są zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe, które poszerzają, utrwalają i sprawdzają wiadomości i umiejętności zdobyte w szkole.

Absolwenci mogą być zatrudnieni w zakładach żywienia zbiorowego (stołówki, restauracje, bary itp.), instytucjach zajmujących się obrotem żywnością, służbie zdrowia (sanatoria, żłobki, służby sanitarno-epidemiologiczne, szpitale), organizacjach ochrony konsumenta, instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy o żywieniu i żywności (domy opieki społecznej, domy dziecka, internaty, akademiki, hotele, pensjonaty, itp.).

Szkoła przygotowuje również do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie usług gastronomicznych, hotelarskich, agroturystyki itp.

Technik żywienia i usług gastronomicznych jest zawodem szerokoprofilowym umożliwiającym specjalizację w końcowym etapie kształcenia szkolnego. Specjalizacja wynika z dostosowania kształcenia do potrzeb regionalnego rynku pracy i zainteresowań ucznia.

 

Aktualności

Kontakt

  • Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu
    ul. Gdyńska 26
    72-600 Świnoujście
  • tel/fax 91 321-45-66

Galeria zdjęć