Program profilaktyczno - wychowawczy

Nawigacja

O szkole

Technik ekonomista

Technikum kształci uczniów w zawodzie technik ekonomista w cyklu 4-letnim. Program nauczania obejmuje przedmioty ogólnokształcące takie jak w liceach oraz przedmioty zawodowe, typowe dla profilu kształcenia, w tym dwa języki obce - język angielski i niemiecki (w małych grupach językowych). W trakcie całego cyklu kształcenia zawodowego będą rozwijane:
samodzielność, pracowitość, refleks, podzielność uwagi, komunikatywność, uczciwość, rzetelność, dokładność, odpowiedzialność i systematyczność w działaniu, kultura osobista, zasady savoir vivre, poczucie estetyki, umiejętność poprawnego wysławiania się, prowadzenia rozmowy oraz nawiązywania kontaktów, umiejętność współpracy i współdziałania w zespole, umiejętność samodzielnego wykonywania czynności związanych z organizacją i przygotowaniem typowych procesów gospodarczych zachodzących w firmie, umiejętność wykonywania prac biurowych, umiejętność prowadzenia prac związanych z badaniem rynku, planowaniem, sprawozdawczością oraz polityką zatrudnienia i wynagrodzeniami, umiejętność prowadzenia księgowości i zajmowania się gospodarką finansową w firmie, biegłe posługiwanie się dwoma językami obcymi (znajomość słownictwa zawodowego w tych językach), znajomość informatyki i obsługi komputera oraz nowoczesnych urządzeń elektronicznych wykorzystywanych w prowadzeniu działalności gospodarczej.

W cyklu kształcenia ujęte są praktyki zawodowe, które poszerzają utrwalają i sprawdzają wiadomości i umiejętności zdobyte w szkole. W zawodzie tym przewiduje się możliwość specjalizacji, realizowanej w ramach zajęć specjalizacyjnych w zakresie rachunkowości, finansów, ubezpieczeń i podatków.

Absolwenci technikum mogą być zatrudnieni na wszystkich stanowiskach pracy w małych podmiotach gospodarczych, jak również na innych stanowiskach, na których potrzebna jest podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu finansów, rachunkowości, organizacji pracy biurowej i zarządzania firmą. Szkoła przygotowuje absolwenta nie tylko do wykonywania typowych dla tego zawodu zadań, lecz także podjęcia działalności gospodarczej na własny rachunek.

Technikum przygotowuje absolwentów do podjęcia studiów z zakresu ekonomii lub innych wybranych kierunków studiów ze względu na moduł kształcenia ogólnego.

W warunkach gospodarki rynkowej istotne znaczenie ma nowoczesne kształcenie kadr przygotowanych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Nauka w technikum kończy się egzaminem maturalnym oraz egzaminem z przygotowania zawodowego.

Aktualności

Kontakt

  • Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu
    ul. Gdyńska 26
    72-600 Świnoujście
  • tel/fax 91 321-45-66

Galeria zdjęć