Program profilaktyczno - wychowawczy

Nawigacja

 • Nauka zasad obsługi kelnerskiej i sporządzania potraw
  Od września uczniowie pod okiem fachowców uczą się zasad obsługi kelnerskiej i sporządzania pysznych potraw. Galeria zdjęć
  07.11.2017 14:33 | więcej »
 • Kurs baristyczny
  W dniach od 3 do 7 czerwca dziewięcioro uczniów wzięło udział w kursie baristycznym w ramach projektu "Szkoła praktycznych umiejętności i dobrych kwalifikacji". Kurs przeprowadził. p. Waldemar Mucha https://www.facebook.com/warsztatymiksologii/. Młodzież pod czujnym okiem specjalisty uczyła się profesjonalnie zaparzać kawę i przyrządzać różnego rodzaju napoje kawowe. W trakcie kursu uczniowie nie tylko robili perfekcyjne espresso czy spieniali mleko, ale również tworzyli wiele różnych napojów kawowych oraz zajmowali się konserwacją sprzętu. Kurs zakończył się egzaminem, który składał się z testu sprawdzającego ich wiedzę teoretyczną, a także części praktycznej, gdzie uczniowie musieli wykazać się umiejętnością właściwego wykonania określonego napoju kawowego. Wszyscy uczestnicy kursu sprostali wymaganiom egzaminu i otrzymali stosowny certyfikat. 
  07.11.2017 14:31 | więcej »
 • 10 marca 2017 roku uczniowie klas drugich i trzecich w zawodzie: technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych rozpoczęli  we współpracy z firmą TOP-PROJEKT Krzysztof Derbiszewski realizację 2-letniego projektu „Szkoła praktycznych umiejętności i dobrych kwalifikacji”.
  Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, Działanie 8.6 – Inwestowanie w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności uczenia się przez cale życie, na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K036/16-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie.
  Celem projektu jest podniesienie umiejętności  oraz uzyskiwanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych przez uczniów (uprawnienia barmańskie, baristyczne, sommelierskie i kelnerskie) oraz  doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu,  związanych z nauczanym zawodem.
  Projektem objętych zostanie 60 uczniów oraz 6 nauczycieli.
              Pod kierunkiem Pana Tomasza Madery z-cy szefa kuchni z Park Hotelu Business & Pleasure ze Szczecina uczniowie doskonalą swoje umiejętności praktyczne w zakresie gastronomii. Zobacz galerię 
  26.03.2017 11:00 | więcej »
 • Został sporządzony podział uczestników na grupy. Wykaz_grup.pdf oraz ustalono terminy warsztatów z doradcą zawodowym WARSZTATY_Z_DORADCa_ZAWODOWYM.pdf Prosimy o zapoznanie się z nimi. Wszystkie terminy zajęć dla poszczególnych grup będą podane po feriach, z tym że grupa I zaczyna zajęcia 10-11 marca 2017 r.; grupa II 17-18 marca 2017, a grupa III 24-25 marca 2017.
  22.02.2017 11:28 | więcej »
 •  
  Projekt realizowany w Partnerstwie pomiędzy TOP-PROJEKT-Krzysztof Derbiszewski z siedzibą w Dobrej oraz Gminą Miastem Świnoujście – organem prowadzącym  Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu.
  Wniosek o dofinansowanie został złożony w odpowiedzi  na konkurs w ramach Działania 08.06. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
  Projekt realizowany w okresie od 01 grudnia 2016 do 31 marca 2019. Działania przewiduje się dla 60 uczniów w dwóch turach po 30 uczniów oraz 6 nauczycieli z Technikum Zawodowego nr 1 o kierunkach technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych z Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu.
  Uczniowie szkoły będą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach w roku szkolnym 2016/17 (30 uczniów) oraz 2017/18 (30 uczniów).  Zdobędą też kwalifikacje i kompetencje zawodowe dzięki kursom oraz szkoleniom: barmańskim, baristyczym oraz sommelierskim.  Także  nauczyciele zawodu, będą uczestniczyć w kursach i szkoleniach w roku szkolnym 2016/2017.
  Do projektu zaproszeni zostaną uczniowie klas II i III uczący się na kierunkach: technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. Każdy z nich przy pomocy Doradcy Zawodowego przygotuje swój profil zawodowy (kwalifikacje i umiejętności, zainteresowania a także posiadane już doświadczenie – np. praca sezonowa, wakacyjna itp.) oraz plan na uzupełnienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych. Następnie przez dwa semestry w oparciu o pracę w firmie ćwiczeniowej zdobywał będzie praktyczne umiejętności zawodowe. Praca w restauracji ćwiczeniowej, co trzy tygodnie w piątek (15.00-20.00) oraz sobotę (9.00 – 15.00) z udziałem doświadczonych ludzi z branży – kucharzy, kelnerów oraz barmanów pracujących w renomowanych hotelach i restauracjach regionu. W tym samym czasie  uczniowie zdobędą kwalifikacje zawodowe kelnerskie i barmańskie a także dzięki kursom baristycznym i sommelierskim zdobędą dodatkowe kompetencje zaowdowe. Wszystkie dodatkowe zajęcia  zawodowe zakończone będą zewnętrznym egzaminem.
  Celem głównym projektu jest nabycie praktycznych umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych zwiększających szansę na zatrudnienie na lokalnym rynku przez 60 uczniów Technikum Zawodowego nr. 1 w Świnoujściu. Cel realizowany będzie we współpracy szkoły z otoczeniem społeczno-gospodarczym w tym z przedsiębiorcami regionu w okresie od 01.12.2016 – 31.03.2019. W tym samym czasie dodatkowe kompetencje związane z wykonywanym zawodem zdobędzie 6 nauczycieli zawodu.
   
   
  26.01.2017 21:27 | więcej »

 • Od 23 stycznia 2017 roku rusza rekrutacja uczniów do Projektu „Szkoła praktycznych umiejętności i dobrych kwalifikacji”.
  Całkowita realizacja projektu: 2 lata tj. od 01.03.2017 – 28.02.2019
  Nabór ogłaszamy dla pierwszej tury uczniów.
  Projekt trwa 2 semestry (II semestr roku szkolnego 2016/2017 oraz pierwszy semestr roku szkolnego 2017/2018).
  W ramach Projektu uczniowie zdobędą dodatkowe kwalifikacje:
   Barmańskie z egzaminem czeladniczym
   Baristyczne
   Sommelierskie
   Kelnerskie z egzaminem czeladniczym.

  Projekt skierowany jest w tym roku szkolnym do uczniów klas II i III.

  Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o pobranie plików w formacie pdf, wydrukowanie ich, wypełnienie i dostarczenie do sekretariatu szkoły:
  • Deklaracji uczestnictwa dla osób pełnoletnich, 
    deklaracja_uczestnictwa_w_projekcie_uczen_pelnoletni.pdf 
  • Deklaracji uczestnictwa dla osób niepełnoletnich,
    deklaracja_uczestnictwa_w_projekcie_uczen_niepelnoletni.pdf
  • Oświadczenie uczestnika projektu dla osób pełnoletnich,
    oswiadczenie_uczestnika_projektu_uczen_pelnoletni.pdf
  • Oświadczenie uczestnika projektu dla osób niepełnoletnich,
    oswiadczenie_uczestnika_projektu_uczen_niepelnoletni.pdf
  • Ankietę rekrutacyjną.
    ankieta_rekrutacyjna_uczniowie.pdf

  Deklarację uczestnictwa należy złożyć do 31 stycznia 2017 w sekretariacie szkoły.

  Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest zapoznanie się i podpisanie regulaminu:
  Regulamin_rekrutacji(2).pdf
  07.02.2017 19:15 | więcej »

Aktualności

Kontakt

 • Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu
  ul. Gdyńska 26
  72-600 Świnoujście
 • tel/fax 91 321-45-66

Galeria zdjęć