Program profilaktyczno - wychowawczy

Nawigacja

„Szkoła praktycznych umiejętności i dobrych kwalifikacji” - opis projektu

 
Projekt realizowany w Partnerstwie pomiędzy TOP-PROJEKT-Krzysztof Derbiszewski z siedzibą w Dobrej oraz Gminą Miastem Świnoujście – organem prowadzącym  Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu.
Wniosek o dofinansowanie został złożony w odpowiedzi  na konkurs w ramach Działania 08.06. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
Projekt realizowany w okresie od 01 grudnia 2016 do 31 marca 2019. Działania przewiduje się dla 60 uczniów w dwóch turach po 30 uczniów oraz 6 nauczycieli z Technikum Zawodowego nr 1 o kierunkach technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych z Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu.
Uczniowie szkoły będą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach w roku szkolnym 2016/17 (30 uczniów) oraz 2017/18 (30 uczniów).  Zdobędą też kwalifikacje i kompetencje zawodowe dzięki kursom oraz szkoleniom: barmańskim, baristyczym oraz sommelierskim.  Także  nauczyciele zawodu, będą uczestniczyć w kursach i szkoleniach w roku szkolnym 2016/2017.
Do projektu zaproszeni zostaną uczniowie klas II i III uczący się na kierunkach: technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. Każdy z nich przy pomocy Doradcy Zawodowego przygotuje swój profil zawodowy (kwalifikacje i umiejętności, zainteresowania a także posiadane już doświadczenie – np. praca sezonowa, wakacyjna itp.) oraz plan na uzupełnienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych. Następnie przez dwa semestry w oparciu o pracę w firmie ćwiczeniowej zdobywał będzie praktyczne umiejętności zawodowe. Praca w restauracji ćwiczeniowej, co trzy tygodnie w piątek (15.00-20.00) oraz sobotę (9.00 – 15.00) z udziałem doświadczonych ludzi z branży – kucharzy, kelnerów oraz barmanów pracujących w renomowanych hotelach i restauracjach regionu. W tym samym czasie  uczniowie zdobędą kwalifikacje zawodowe kelnerskie i barmańskie a także dzięki kursom baristycznym i sommelierskim zdobędą dodatkowe kompetencje zaowdowe. Wszystkie dodatkowe zajęcia  zawodowe zakończone będą zewnętrznym egzaminem.
Celem głównym projektu jest nabycie praktycznych umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych zwiększających szansę na zatrudnienie na lokalnym rynku przez 60 uczniów Technikum Zawodowego nr. 1 w Świnoujściu. Cel realizowany będzie we współpracy szkoły z otoczeniem społeczno-gospodarczym w tym z przedsiębiorcami regionu w okresie od 01.12.2016 – 31.03.2019. W tym samym czasie dodatkowe kompetencje związane z wykonywanym zawodem zdobędzie 6 nauczycieli zawodu.
 
 

Aktualności

Kontakt

  • Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu
    ul. Gdyńska 26
    72-600 Świnoujście
  • tel/fax 91 321-45-66

Galeria zdjęć