Program profilaktyczno - wychowawczy

Nawigacja

Realizacja projektu „Szkoła praktycznych umiejętności i dobrych kwalifikacji”

10 marca 2017 roku uczniowie klas drugich i trzecich w zawodzie: technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych rozpoczęli  we współpracy z firmą TOP-PROJEKT Krzysztof Derbiszewski realizację 2-letniego projektu „Szkoła praktycznych umiejętności i dobrych kwalifikacji”.
Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, Działanie 8.6 – Inwestowanie w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności uczenia się przez cale życie, na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K036/16-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie.
Celem projektu jest podniesienie umiejętności  oraz uzyskiwanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych przez uczniów (uprawnienia barmańskie, baristyczne, sommelierskie i kelnerskie) oraz  doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu,  związanych z nauczanym zawodem.
Projektem objętych zostanie 60 uczniów oraz 6 nauczycieli.
            Pod kierunkiem Pana Tomasza Madery z-cy szefa kuchni z Park Hotelu Business & Pleasure ze Szczecina uczniowie doskonalą swoje umiejętności praktyczne w zakresie gastronomii. Zobacz galerię 

Aktualności

Kontakt

  • Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu
    ul. Gdyńska 26
    72-600 Świnoujście
  • tel/fax 91 321-45-66

Galeria zdjęć