Program profilaktyczno - wychowawczy

Nawigacja

  •   
     Pani Patrycja Obszańska

     w swoim gabinecie jest dostępna w:
   
  •    PONIEDZIAŁEK:   8.30 – 12.30

    

      WTOREK:                8.00 – 12.00

    

      ŚRODA:                    11.30 – 15.30

    

      CZWARTEK:           9.30 – 14.30

    

      PIĄTEK:                   8.30 – 13.30
   
  Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

   
  •  Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś  samotny

  •  Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem

  •  Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w  trudnej sytuacji materialnej

  • Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem

  • Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób

  • Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić

  PROGRAM_wychowawczo-profikatyczny.pdf

  Zadania pedagoga szkolnego wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 roku:
   
  • Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych

  • Określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb

  • Organizowanie i udzielanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli

  • Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach, w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli

  • Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach.

  • Planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli, w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu

  • Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej
  20.09.2018 20:08 | więcej »

Aktualności

Kontakt

 • Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu
  ul. Gdyńska 26
  72-600 Świnoujście
 • tel/fax 91 321-45-66

Galeria zdjęć