Program profilaktyczno - wychowawczy

Nawigacja

 • Nauczanie hybrydowe

  Od 17 maja do 28 maja obowiązuje nauczanie hybrydowe.

  17-21 maja do szkoły przychodzą:

  - 2 TŻ P

  - 2 TŻ G

  - 1a TH

  - 1 TŻ P  

  - 3a TH

  24 - 28 maja do szkoły przychodzą klasy:

  - 1 b TH

  - 2 a TH

  - 2 b TH

  - 2 TH G

  - 3 TŻ

 • Drodzy Abiturienci A. D.2021

  Wasz czas w tej szkole już minął. Skończył się kolejny rozdział Waszego życia. Kończycie naukę w Technikum, jesteście dzisiaj jego Abiturientami.

  W zaistniałej sytuacji epidemiologicznej kraju nie ma takiego zakończenia Waszej nauki w szkole jakiego Wy i My oczekiwaliśmy.  

  Drodzy Abiturienci, przed Wami nowe perspektywy: dalszej nauki, pracy,  a może poszukiwań swojego miejsca na świecie. Czeka Was więc wiele trudnych życiowych decyzji, ale wiem, że dacie radę. Życzę Wam, byście w tym trudnym, ale pięknym momencie swojego życia byli dumni z każdego wyboru, jakiego dokonacie. Żeby otaczali Was życzliwi ludzie i abyście mieli wystarczająco dużo wiary i siły, by realizować swoje marzenia. Dobrze wykorzystajcie te najbliższe lata, bo każde pokolenie ma swój czas.

  Miło Was będzie spotkać na innej kanwie życia codziennego, patrzeć jak wspaniale dajecie sobie radę, jak mądrze idziecie przez życie dorosłe.

   Dziękuję Wam wszystkim:

  - za godne reprezentowanie szkoły na uroczystościach miejskich

  - za udział w szkolnych uroczystościach

  - za sukcesy w zawodach sportowych

  - za konkursy

  - za wspaniałą postawę na praktykach zawodowych w kraju i zagranicy

  -  za uśmiech na co dzień i serdeczność i za to, że zawsze można było liczyć na Waszą pomoc.

  Waszym i nauczycielom i wychowawcom  oraz pracownikom administracji i obsługi dziękuję: za czteroletni trud pracy dydaktycznej i wychowawczej, za to że byli z Wami w chwilach dobrych i złych.

  Serdecznie słowa podziękowania kieruje do Waszych Rodziców. Bardzo dziękuję za czteroletnią współpracę.

  Drodzy Abiturienci!

  Zapisaliście kolejne cztery karty historii naszej szkoły.

   Nigdy nie traćcie  nadziei ani wiary we własne siły ani w możliwości drugiego człowieka. Pamiętajcie, że oprócz nabytej wiedzy, o wartości człowieka decyduje to, co ma w sercu. Miejcie więc szacunek dla każdego napotkanego człowieka, bo to jest jedna z najważniejszych rzeczy, jakich trzeba się nauczyć.

  Idźcie przez całe życie z takim samym zapałem i entuzjazmem, jaki czujecie w sercach dziś, kiedy odbieracie świadectwo ukończenia szkoły.  Nie rezygnujcie z marzeń i planów, pamiętając, że każdy z Was ma ważną rolę do spełnienia. Nie cofajcie się wstecz, ale i nie zapominajcie o tych, którzy Was ukształtowali.

  Gratuluję Wszystkim ukończenia szkoły.

   

                                                                             Gabriela Kopacka

                                                                             Dyrektor szkoły

  Zespół Kierowniczy

                                                                             Grono Pedagogiczne

   

   

   

   

  Świnoujście, 30 kwietnia 2021 r. 

 • Życzenia Świąteczne

 • Uwaga uczniowie klas IV

  1. 31 marca 2021 ogłoszenie wyników egzaminu zawodowego w sesji styczeń-luty 2021 na platformie SIOEPKZ za pomocą kodów aktywacyjnych, które otrzymaliście .

  2. 31.03.2021 r. (środa) - 08.04.2021 r. (czwartek) - osoby, które w sesji styczeń-luty 2021 r. nie zaliczyły dowolnej części egzaminu, mogą składać uzupełniającą deklarację przystąpienia do niezdanej części egzaminu w szkole macierzystej. Podpisaną deklarację zdający mogą złożyć pocztą tradycyjną lub elektronicznie (skan).

 • Drodzy Uczniowie

  w imieniu Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej, Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem informujemy o możliwości wzięcia udziału w wojewódzkich konsultacjach Strategii RP na rzecz młodego pokolenia.Konsultacje odbędą się w formule on-line za pośrednictwem platformy Zoom w dn. 25 marca 2021 roku. Wymagana jest wcześniejsza rejestracja. 

  Szczegóły w piśmie Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej Piotra Mazurka - w załączniku.

  Emilia Gwizd

  Starszy specjalistaWydział Wspierania Edukacji,

  Analiz i StrategiiWojewódzki koordynator ds. innowacji

  w edukacjiKoordynator Regionalnego Punktu Informacyjnego FRSE

 • Otrzymaliśmy tytuł „Brązowej Szkoły 2021”

  W rankingu Perspektywy decyzją Kapituły nasza szkoła otrzymała tytuł „Brązowej Szkoły 2021” – zajęliśmy 11 miejsce w województwie zachodniopomorskim w kategorii najlepsze Technika, a w rankingu głównym (ogólnopolskim) - 333 miejsce.

  https://2021.technika.perspektywy.pl/rankings/ranking-zachodniopomorski

 • Dokumenty do egzaminu zawodowego dla klasy III TŻ i UG podstawa programowa 2017 i klasy II THG podstawa programowa 2019.

  Drodzy uczniowie należy pobrać ze strony szkoły, OKE lub CKE deklarację na egzamin zawodowy. Po wypełnieniu wniosku należy go wydrukować i przedłożyć w szkole do 05 lutego 2021r. W załącznikach umieszczone są dwie deklaracje:

  - programowa 2017 - dotyczy III TŻ i UG

  - programowa 2019 - dotyczy II THG.

 • Drodzy Uczniowie, Rodzice - po feriach zimowych przedłużenie przerwy w nauczaniu stacjonarnym

  Decyzją Ministra Edukacji Narodowej po feriach zimowych tj. od 18 stycznia 2021 roku zostaje przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym. W dalszym ciągu obwiązuje kształcenie na odległość.

  Proszę wszystkich uczniów o odpowiedzialne podejście do tej formy nauczania i sumienne wywiązywanie się z obowiązku ucznia.

   

  Gabriela Kopacka

  Dyrektor CEZiT Świnoujście

 • Instrukcja postepowania podczas egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie sesja styczeń - luty 2021

 • Życzenia :)

 • UWAGA - zmiany na egzaminie maturalnym 2021

 • KALENDARIUM - EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Sesja styczeń - luty 2021

  1. CZĘŚĆ PRAKTYCZNA – model „d” - 11 stycznia 2021 r. godz. 13.00-15.30

       Kwalifikacja TG.13 - Technik hotelarstwa – klasa IV

       Kwalifikacja TG.16 - Technik żywienia i usług gastronomicznych – klasa IV

       Kwalifikacja TG.12 - Technik hotelarstwa – klasa III godz. 09.-11.30

  2. CZĘŚĆ PISEMNA - 12 stycznia 2021 r.  godz. 12.00 – 13.00

       Kwalifikacja TG.13 - Technik hotelarstwa – klasa IV

       Kwalifikacja TG.16 - Technik żywienia i usług gastronomicznych – klasa IV

  31 marca 2021 r.– ogłoszenie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń – luty 2021

 • Drodzy Uczniowie, Rodzice - przedłużenie przerwy w nauczaniu stacjonarnym do 03 stycznia 2021 r.

  Decyzją Ministra Edukacji Narodowej do 03 stycznia 2021 roku zostaje przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym. W dalszym ciągu obwiązuje kształcenie na odległość.

  Od 30 listopada 2020 klasy I, II i III Technikum Zawodowego nr 1 w zawodzie: technik żywienia i usług gastronomicznych rozpoczną kształcenie zawodowe na terenie szkoły.

  Proszę wszystkich uczniów o odpowiedzialne podejście do tej formy nauczania i sumienne wywiązywanie się z obowiązku ucznia.

     Gabriela Kopacka                  

  Dyrektor CEZiT Świnoujście  

 • Drodzy Uczniowie, Rodzice - przedłużenie przerwy w nauczaniu stacjonarnym do 29 listopada 2020 r.

  Decyzją Ministra Edukacji Narodowej do 29 listopada 2020 roku zostaje przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym. W dalszym ciągu obwiązuje kształcenie na odległość. Proszę wszystkich uczniów o odpowiedzialne podejście do tej formy nauczania i sumienne wywiązywanie się z obowiązku ucznia.

   

  Gabriela Kopacka                

   Dyrektor CEZiT Świnoujście

 • Rodzice uczniów, dyrektorzy szkół, nauczyciele Szanowni Państwo,

  sytuacja wywołana pandemią wirusa Covid 19 radykalnie zmieniła zasady funkcjonowania polskich szkół i postawiła przed całym systemem oświaty nowe wyzwania. Osobiście uważam, że wiosną ubiegłego roku w nietypowej sytuacji wprowadzenia nauczania on-line dyrektorzy szkół, nauczyciele, rodzice, uczniowie i pracownicy administracji oświatowej zdali egzamin.

  Niestety w nowym roku szkolnym po dwóch miesiącach nauczania w formie tradycyjnej/stacjonarnej władze państwowe były zmuszone do wprowadzenia nauczania on-line w starszych klasach szkół podstawowych i w szkołach ponadpodstawowych.

  Fundacja ”Rodzice Szkole” w trosce o bezpieczeństwo uczniów, rodziców i nauczycieli w pełni to rozwiązanie akceptuje. Jednocześnie zwracamy się z prośbą do wszystkich rodziców o przestrzeganie wprowadzonych ograniczeń i zdecydowane chronienie swoich dzieci przed ich naruszaniem.

  Uwzględniając powyższe uważamy, że w obecnej sytuacji epidemiologicznej jakiekolwiek świętowanie tzw. „tęczowego piątku” nie powinno mieć miejsca. Za szczególnie szkodliwe uznaje m y zachęcanie uczniów do wyjścia w dniu 30 października br. w przestrzeń publiczną. Brak odpowiedzialności inicjatorów tego typu apeli, tym bardziej nakłada na nas rodziców obowiązek aktywnego sprzeciwienia się działaniom zagrażającym zdrowiu i życiu nas wszystkich.

  Z wyrazami szacunku                                 

  Wojciech Starzyński                                    

  Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

 • Drodzy Rodzice,

  W związku ze zmianą pracy szkoły na naukę zdalną przesyłam link do filmu instruktażowego dla rodziców i uczniów.https://www.youtube.com/watch?v=aWUOjCgbsTg&feature=youtu.be

 • Drodzy Uczniowie i Rodzice!

  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem COVID-19 (Dz.U.2020.1870), od poniedziałku 26 października do 08 listopada 2020 r. rozpoczynamy kształcenie na odległość. Zdalne nauczanie dotyczy uczniów wszystkich klas Technikum Zawodowego nr 1 w CEZiT w Świnoujściu.

  Lekcje będą prowadzone zgodnie z planem lekcji na platformie MS TEAMS. Proszę również o bieżące monitorowanie e-dziennika Librus. Liczę na odpowiedzialność uczniów oraz na współpracę i zrozumienie z Państwa strony. Kontakt z nauczycielami macie Państwo zagwarantowany przez dziennik elektroniczny Librus.

  Gabriela Kopacka

  dyrektor CEZiT

  Świnoujście 24.10.2020 r.

 • Nauczanie hybrydowe w CEZiT od 19.10.2020 r.

  NAUCZANIE HYBRYDOWE

  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020.1830) wprowadzam od dnia 19 października 2020 nauczanie hybrydowe dla  uczniów Technikum Zawodowego nr 1 w Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu.

   

  Zajęcia lekcyjne odbywać będą się rotacyjnie w cyklu tygodniowym

  według podziału:

  Na tryb nauczania zdalnego na okres 1 tygodnia od 19.10.2020 do 23.10.2020 przechodzą następujące klasy:

   

  • klasa 3b TH
  • klasa 2a TH
  • klasa 2b TH
  • klasa 2 TZP
  • klasa 1a TH

  Klasy programowo najwyższe pracują w pełni w trybie stacjonarnym.

   

  Pozostałe klasy uczęszczają na zajęcia lekcyjne w szkole.

  Lekcje nauczania zdalnego odbywają się zgodnie z planem lekcji na platformie Teams. Komunikatorem będzie również e-dziennik. Obecność uczniów na zajęciach online sprawdzana będzie na bieżąco.

   

  Na tryb nauczania zdalnego na okres 1 tygodnia od 26.10.2020 do 30.10.2020 przechodzą następujące klasy:

   

  • klasa 1b TH
  • klasa 2 THG
  • klasa 2 TZG
  • klasa 3a TH
  • klasa 3 TZ
  • klasa 1 TZ

  Klasy programowo najwyższe pracują w pełni w trybie stacjonarnym.

  Pozostałe klasy uczęszczają na zajęcia lekcyjne w szkole

  Lekcje nauczania zdalnego odbywają się zgodnie z planem lekcji na platformie Teams. Komunikatorem będzie również e-dziennik. Obecność uczniów na zajęciach online sprawdzana będzie na bieżąco.

   

  Gabriela Kopacka                 

  Dyrektor CEZiT  Świnoujście

  Świnoujście, 17.10.2020 r.

 • 14.10.2020. Dzień Edukacji Narodowej

  Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim nauczycielom i pracownikom naszej szkoły życzę dużo szczęścia i radości z wykonywanej pracy, Sukcesów zawodowych i samych wzorowych uczniów. Niech Wam sprzyja los w tej niełatwej pracy!

  Dyrektor 

  Gabriela Kopacka

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu
  ul. Gdyńska 26
  72-600 Świnoujście
 • tel/fax 91 321-45-66

Galeria zdjęć